Zaliczka a koszty zarządzania nieruchomością wspólną

Każdy zarząd w związku z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości ponosi koszty. Czy jednak zarząd może pobierać na pokrycie tychże kosztów zaliczki od właścicieli lokali? Zaliczka określona w uchwale W dużych wspólnotach mieszkaniowych zaliczki pokrywające wydatki zarządu nieruchomości wspólnej pobierane są w formie opłat bieżących. Są one płatne z góry, do dnia 10 każdego miesiąca...